Dr. Öğr. Üyesi TUBA ÖZTÜRK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi TUBA ÖZTÜRK

T: (0282) 250 2333

M tubaozturk@nku.edu.tr

W tubaozturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2007
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-
Araş. Gör. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
1998-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2010
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ÖZTÜRK T., VELİ S., Dimoglo A., The effect of seawater conductivity on the treatment of leachate by electrocoagulation, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, vol. 27, pp. 347-354, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Veli S., ÖZTÜRK T., Anatoly D., Treatment of municipal solid wastes leachate by means of chemical- and electro-coagulation, Separation and Purification Technology, vol. 61, pp. 82-88, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. Veliev E., ÖZTÜRK T., Veli S., Golayoğlu Fatullayev A., Application of diffusion model for adsorption of azo reactive dye on pumice, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol. 15, pp. 347-353, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. VELİ S., ÖZTÜRK T., Kinetic modeling of adsorption of reactive azo dye on powdered activated carbon and pumice, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 14, pp. 212-218, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖZTÜRK T., ÖZCAN Ö. F., Evaluating Enviromental Impacts of Pulp and Paper Industry, 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (08.05.2017-10.05.2017).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. CLEAN - Soil, Air, Water, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
4. Sigma Journal of Engineering and Natural Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index
5. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
6. WASTE MANAGEMENT, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Adsorpsiyon Yöntemi ile Reaktif Boyarmadde Gideriminde Çeşitli AdsorbentlerinEtkinliğinin Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.04.2015-14.06.2017.
2. ERGENE HAVZASI ARITMA ÇAMURU YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ , Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.03.2015-04.03.2016.